Algemene informatie

Kinderdagverlijf Bambi is een kinderdagverblijf in Volendam dat opvang biedt aan maximaal 40 kinderen van nul tot vier jaar, verdeeld over drie leeftijdsgroepen en een samengestelde groep (de Nopgroep). De samengestelde groep wordt ingezet wanneer er voor een langere periode dan 2 maanden minder kinderen aanwezig zijn op de baby- en de dreumesgroep. De Baby en de dreumes groep worden op dat moment samengevoegd.

  • een Babygroep (0 tot 12 á 15 maanden)
  • een Dreumesgroep (12 á 15 tot 24 á 30 maanden)
  • een Peutergroep (24 á 30 tot 48 maanden)
  • een Nopgroep (2 tot 24 á 30 maanden)

Kinderdagverblijf Bambi is gehuisvest aan de Julianaweg 95 te Volendam, in de voormalige Huishoudschool. De accommodatie is in 2001 geheel gerenoveerd, is zeer ruim van opzet en beschikt over meerdere buitenspeelplaatsen. Bambi is goed te bereiken per auto of fiets; parkeren is geen probleem. In de binnen- en buitenruimten is allerlei spelmateriaal en speelgoed aanwezig, passend bij verschillende leeftijden, zodat de kinderen zich naar eigen behoefte en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Door uw kind naar Bambi te brengen, kiest u voor opvang in een groep. Voor een kind betekent dit een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Kinderdagverblijf Bambi is een plaats waar kinderen elkaar ontmoeten, met elkaar spelen, eten en slapen, om van elkaar te leren en ervaringen op te doen die anders zijn. In samenwerking met de ouders worden de kinderen begeleid in hun ontwikkeling. Bambi is speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak meer en andere stimulerende mogelijkheden dan thuis.

Het Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen van Kinderdagverblijf Bambi is: 12 42 55 590

Onze Visie
Huishoudelijk Reglement
Pedagogisch Beleidsplan
Inspectierapport GGD
Klachtenregeling
Registratieformulier Medicatie
Openingstijden
Privacy Statement
Oudercommissie
Regeling Flex-dagen
Klachtenvrijbrief Klachtencommissie Kinderopvang
Klachtenvrijbrief Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang
Registratie de Geschillencommissie
Voedingsbeleid