Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Algemene informatie

Kindcentrum Broeckie is een kinderdagverblijf in Volendam dat opvang biedt aan maximaal 90 kinderen van nul tot vier jaar, verdeeld over 6 groepen.

  • Twee Baby-/Dreumesgroepen (0 – 2 jaar)
  • Een doorgroeigroep (0 – 4 jaar)
  • Twee Peutergroepen (2 – 4 jaar)
  • Een peuterspeelzaalgroep ‘t Kattekopje

Kindcentrum Broeckie is gehuisvest aan de Oosterom 3 te Volendam. Het gebouw is nieuwbouw en geopend in januari 2023. Broeckie is goed te bereiken per auto of fiets; parkeren is geen probleem. In de binnen- en buitenruimten is allerlei spelmateriaal en speelgoed aanwezig, passend bij verschillende leeftijden, zodat de kinderen zich naar eigen behoefte en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Door uw kind naar Broeckie te brengen, kiest u voor opvang in een groep. Voor een kind betekent dit een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Kinderdagverblijf Broeckie is een plaats waar kinderen elkaar ontmoeten, met elkaar spelen, eten en slapen, om van elkaar te leren en ervaringen op te doen die anders zijn. In samenwerking met de ouders worden de kinderen begeleid in hun ontwikkeling. Broeckie is speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak meer en andere stimulerende mogelijkheden dan thuis.

Het Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen van Kinderdagverblijf Bambi is: 260544802

Onze Visie
Huishoudelijk Reglement
Pedagogisch Beleidsplan
Pedagogisch Coaching beleid
Inspectierapport GGD
Klachtenregeling
Registratieformulier Medicatie
Openingstijden
Privacy Statement
Oudercommissie
Regeling Flex-dagen
Klachtenvrijbrief Klachtencommissie Kinderopvang
Klachtenvrijbrief Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang
Registratie de Geschillencommissie
Voedingsbeleid