Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Registratieformulier Medicatie

Onderdeel van Algemene informatie

Registratieformulier Medicatie

Als kinderdag verblijf zijn wij  verplicht volgens de landelijke kwaliteitseisen de medicijnen die het kind toegediend krijgt binnen de kinderopvang te registreren. Deze ingevuld meenemen als u uw kind brengt. U kunt het formulier ook ter plekke invullen. Via het formulier kunt u op een verantwoorde wijze deze zorg nauwkeurig overdragen. Indien nodig bellen de pedagogisch medewerkers een arts, de ouders zullen te allen tijde worden ingelicht.

Hier kunt u ons registratieformulier medicatie downloaden.