De groepen van Bambi

Bambi is een Kinderdagverblijf in Volendam dat opvang biedt aan maximaal 40 kinderen per dag van nul tot vier jaar, verdeeld over drie stamgroepen: een babygroep (2 tot 12 á 15 maanden), een dreumesgroep (12 á 15 tot 24 á 30 maanden) en een peutergroep (24 á 30 tot 48 maanden). Tevens beschikt ons kinderdagverblijf over een zogenoemde samengestelde groep (de Nopgroep, 2 tot 24 á 30 maanden), deze groep wordt ingezet wanneer er voor een langere periode dan 2 maanden minder kinderen aanwezig zijn op de baby- en de dreumesgroep. De Baby en de dreumes groep worden op dat moment samengevoegd. De pedagogisch medewerkers zijn de vaste medewerker van de baby en dreumes groep. Zo blijft elk kind zijn vaste pedagogisch medewerker houden.  Wanneer de groepen worden samen gevoegd worden ouders geïnformeerd over de verandering. Door de baby’s en dreumesen samen te voegen hebben kinderen meer uitdaging tot samenspel.  Het  aantal kinderen van deze groep is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, het is maximaal 10 kinderen op 2 pedagogisch medewerkers.

De 3 stamgroepen worden ook wel horizontale groepen genoemd. Dat wil zeggen dat er kinderen van dezelfde leeftijdcategorie in de groep zitten. Kinderen van dezelfde leeftijd kunnen met vriendjes op gelijkwaardig ontwikkelingsniveau spelen.

 

PIEN
In de babygroep PIEN worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 8 weken tot 12 á 15 maanden. Op de groep worden maximaal 6 á 8 baby’s opgevangen, door 2 pedagogisch medewerkers.

_

CAS
De dreumesgroep CAS biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 12 á 15 maanden tot 24 á 30 maanden. Op deze groep worden maximaal 12 dreumesen opgevangen, door 2 á 3 pedagogisch medewerkers.

_

ED
In de peutergroep ED worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 24 á 30 maanden tot 48 maanden. Op de peutergroep blijven ze dus totdat ze naar de basisschool gaan. Instroomdata van de SKOV worden hierbij gehanteerd. De peutergroep heeft maximaal 16 kinderen op de groep, met 2 pedagogisch medewerkers.

_

NOP
In de Nopgroep groep zitten kinderen van 2 maanden tot 24 á 30 maanden. Op deze groep worden maximaal 10 baby’s en dreumesen opgevangen, door 2 pedagogisch medewerkers.