Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Oudercommissie

Onderdeel van Algemene informatie

Op 1 april 2008 is in de Wet Kinderopvang een regeling opgenomen voor de behandeling van klachten tussen houder en oudercommissie. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang onderdeel van stichting Klachten Kamer (SKK). Het betreft globaal gezegd de behandeling van klachten over de onderwerpen waarover de oudercommissie een adviesrecht heeft. Ook onze oudercommissie is aangesloten bij deze organisatie. Wij kunnen u vertellen dat er tot op heden geen klachten zijn geweest over de houder en dat wij alle informatie/medewerking die wij nodig hebben om ons advies uit te brengen krijgen. Ook wordt ons advies meegenomen in het beleid dat Bambi voert.

Indien u als ouder ook een inbreng heeft over zaken binnen Bambi waarvan u van mening bent dat wij als ouderraad hier meer mee moeten doen dan kunt u deze altijd bij ons aandragen. U kunt uw inbreng indienen door een brief of klachtenkaartje in onze brievenbus in de centrale hal te deponeren of een e-mail te sturen aan de ocbambivolendam@gmail.com uiteraard kunt u ook één van onze leden persoonlijk aanspreken.

Langs deze weg willen wij u er ook nog eens op wijzen dat u klachten kwijt kunt bij de Pedagogisch medewerkers en leidinggevende maar ook bij de oudercommissie. Na ontvangst van de klacht zullen wij op zeer korte termijn contact met u opnemen en samen met u naar aan oplossing zoeken. U kunt ervan op aan dat uw klachten discreet door ons zullen worden behandeld.

Zeker 4 keer per jaar vergadert onze oudercommissie. Indien u ook een keer een vergadering wilt bijwonen dan verzoeken wij u dit vooraf even bij ons kenbaar te maken. De data van deze vergaderingen worden altijd tijdig bekend gemaakt via het aanplakbiljet op de deur.