Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Klachtenregeling

Onderdeel van Algemene informatie

Voor nadere informatie over het klachtenreglement verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Klachtenbehandeling” in het Pedagogisch Beleidsplan.