Klachtenregeling

Onderdeel van Algemene informatie

Voor nadere informatie over het klachtenreglement verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Klachtenbehandeling” in het Pedagogisch Beleidsplan.