Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Huishoudelijk Reglement

Onderdeel van Algemene informatie

Algemeen

Informatievragen van ouders worden altijd doorverwezen naar leidinggevende. Pedagogisch medewerkers (PM-ers) noteren de gegevens van de contactpersoon en dragen die vervolgens over aan de leiding. Nieuwe aanmeldingen komen automatisch bij de leiding binnen. Voor afspraken, rondleidingen en overige informatie worden gegevens genoteerd en vervolgens worden klanten zo snel mogelijk benaderd door leidinggevende.

PM-ers gaan geen langdurige gesprekken aan met klanten; zij excuseren zich en geven aan de tijd aan de kinderen te besteden.

Parkeren van auto’s kan op het parkeerterrein voor de ingang van het kindcentrum. Onze deuren zijn geopend van 7.30 tot 18.30 uur. De poort dient altijd gesloten te worden bij het betreden en verlaten van het plein, aangezien er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan buiten het hekwerk.

Wennen

Voordat het kind start zijn er altijd 2 wenmomenten. Het eerste wenmoment duurt 2 uur inclusief intakegesprek, en het tweede wenmoment duurt 3 uur. Deze wenmomenten worden niet in rekening gebracht. Tussendoor wordt er via Bitcare contact onderhouden over het welbevinden van het kind.

Halen en brengen

Kinderen dienen binnen een tijdsbestek van twee uur gebracht en gehaald te worden i.v.m. de rust op de groep. Dat houdt in dat de brengtijd van 7.30 tot 9.15 uur is en de ophaaltijd van 16.30 tot 18.30 uur. Voor halfdaagse kinderen is het halen tussen 12.30 en 13.00 uur en brengen vanaf 13.00 uur.
Wij verwachten van de ouders dat zij op een duidelijke manier afscheid nemen van hun kind. Het is niet goed om er snel vandoor te gaan, als het kind aan het spelen is of als het afgeleid is. Kinderen worden onzeker en raken het vertrouwen in de volwassenen kwijt. Duidelijk afscheid nemen is dus belangrijk. De PM-er ondersteunt vanzelfsprekend de ouder in dit proces.

Spenen en knuffels dienen bij binnenkomst in de bakjes/vakjes van de kinderen te worden gelegd (eventueel kunnen deze bij het afscheid nemen nog wenselijk zijn voor het kind). Het is niet wenselijk dat een kind ´s morgens bij binnenkomst aan het eten is. Om 9.30 uur is er alle gelegenheid om de trek te stillen en gaan de kinderen aan tafel voor en cracker en een bekertje sap.

Bijzonderheden betreffende het kind kunnen gemeld worden bij de PM-er, of door de ouder zelf opgeschreven worden in het overdrachtboek, op de kast/tafel van de eigen groep. Alle kinderen die tussen 07.30-07-45 uur gebracht zijn, worden opgevangen in de dreumesgroep (middengroep). Waarna de PM-er van de peutergroep bij binnenkomst om 07.45 uur de peuters komt ophalen en een overdracht heeft met de PM-er die de peuters heeft opgevangen en vervolgens samen met de aanwezige peuters de groep gaat inrichten.
Voor de babygroep geldt dat de PM-er eerst om 07.45 uur de groep gaat inrichten, zo is zij in de gelegenheid de groep startklaar te maken en de kinderen daarna in alle rust te ontvangen. Om 08.00 uur haalt de PM-er de baby’s op in de dreumesgroep en vindt er de informatieve overdracht plaats.

Meekomende kinderen liefst schoenen uit. Met schoenen aan mogen zij de glijbaan niet betreden.

Garderobe

Alle jassen, tassen, sloffen etc. graag van naam voorzien en deze kunt u ophangen op de hier voor aangewezen plek. Buggy’s het liefste meenemen naar huis; is deze mogelijkheid er niet, dan kunt u de buggy plaatsen bij het raam naast de ingang. Hetzelfde geldt voor de Maxi-cosi´s; deze kunnen eventueel geplaatst worden op de plank boven de kapstok.

Voordat de kinderen gaan buitenspelen wachten de PM-ers tot alle kinderen klaar zijn met het aantrekken van schoenen en jassen. De deur blijft dicht tot alle kinderen gelijktijdig naar buiten kunnen. Dit geldt ook bij het naar binnen gaan, iedereen wacht op elkaar.

Leefruimte

De leefruimte is zo ingericht dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Ook worden de kinderen uitgedaagd in hun ontwikkeling.

Om het voor de kinderen zo veilig mogelijk te maken zijn de klinken naar de buiten deuren verhoogd. Kinderen mogen niet zelf de deuren openen door gebruik te maken van stoeltjes als opstap.
Om te klimmen en te klauteren hebben de groepen daar speciaal klim en klauter materiaal voor.

Buiten kan er gespeeld worden met fietsjes en harde ballen. Zachte ballen mogen binnen gebruikt worden. Binnen zijn er ook glijbanen aanwezig. Er wordt de kinderen geleerd hoe ze de trap op kunnen klimmen en van de glijbaan af te glijden. Om het klimmen zo veilig mogelijk te maken mag de glijbaan niet betreden worden met speelgoed. De groepen worden in samenwerking met de kinderen op vaste tijden weer netjes opgeruimd. Zo verminderen wij het risico op valpartijen.

Het ventileren van de ruimte geschiedt gedurende de dag via de daarvoor bestemde roosters; voor extra luchttoevoer worden bovenluiken geopend. Bij het buitenspelen dient de ruimte extra geventileerd te worden d.m.v. openstellen van ramen en/of deuren.

Slaap/Verschoonruimte

Ventilatie van slaapruimte geschiedt d.m.v. de bovenluiken. Deze worden om 7.30 uur geopend en daarbij staat de thermostaat van de kamer altijd op twee.
De slaapkamer moet toegankelijk zijn; er mag geen speelgoed worden opgeslagen. Het geheel moet een rustige en overzichtelijke aanblik geven voor de kinderen.
Schoon beddengoed en trappelzakken liggen schoon en opgevouwen in de wasruimte per groep gesorteerd klaar.

Toezicht tijdens het slapen gaat via de ramen die in de deuren aanwezig zijn, PM-ers kijken regelmatig of alles goed verloopt. De rolluiken mogen niet afgesloten zijn; dit belemmerd het toezicht houden. Op de baby- en dreumesgroep zijn tevens babyfoons aanwezig.

Tijdens het verschonen mag het kind niet zonder direct toezicht op het aankleedkussen verblijven of de trap ernaar toe gebruiken. Na het verschonen worden handen zorgvuldig met zeep gewassen. Met een papieren handdoek gedroogd. Bij zelfstandig toiletbezoek worden kinderen gewezen op het zorgvuldig wassen van de handen (je bent klaar als het water stopt).

Op de dreumes en op de peutergroep poetsen de kinderen na de luchns hun tanden. Wij leren de kinderen hoe om te gaan met hun tandenborstel. Het tanden poetsen gebeurd onder toezicht van de pedagogisch medewerkers.

De natte ruimte wordt tussen de middag door de huishoudelijk medewerker zorgvuldig met allesreiniger nat afgenomen: toiletdeuren, kranen, wc, aankleedkussens en de gebruikte potjes.

Keuken

De gemeenschappelijke keuken mag alleen onder begeleiding bezocht worden dit geldt ook voor de was/droog ruimte. Schoonmaakmiddelen staan altijd buiten het bereik van kinderen opgeborgen.
In de laden van de keukens op de groep mogen geen scherpe messen of voorwerpen liggen deze moeten net als schoonmaakmiddelen in de bovenkasten.

Buitenterrein

Bij Bambi vinden wij buiten spelen belangrijk. Een kind leert veel buiten. Buiten bieden wij verschillende activiteiten aan maar, ook is er ruimte genoeg om zelf op ontdekkingsreis te gaan.  Om het buitenspelen veilig te laten verlopen worden de hekken tijdens buiten vertier altijd afgesloten. De zandbakken worden voor gebruik door geharkt en nagezien op vuil.   Speel materiaal voor buiten wordt door de pedagogisch medewerkers gepakt en klaar gezet voor de kinderen.

Tot slot

Elke groep heeft zijn eigen groepsregels, leest u deze ook door om goed op de hoogte te zijn van de regels op de eigen groep!

Team Kindcentrum Broeckie