Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Wennen bij Bambi

Wennen bij Bambi, een periode van intensief contact leggen en het bieden van een vertrouwde en veilige omgeving!

In ons pedagogisch beleid is opgenomen dat wij werken aan de zo gehete ‘opvoedingsdoelen’ (Riksen-Walraven 2000). Het bieden van emotionele veiligheid is daar de belangrijkste van, voor het leggen van een effectieve basis. Het is van belang dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen om zich te kunnen ontwikkelen. Een kind dat zich veilig voelt, gaat spelen, ontdekken en leren. Het bieden van emotionele veiligheid vormt de basis om goed te kunnen groeien en ontwikkelen en legt het fundament voor de ontwikkeling van de andere drie opvoeddoelen.

Onderzoek vanuit de hechtingstheorie toont aan dat jonge kinderen zich aan hun pedagogisch medewerkers gaan hechten; ze gebruiken hen als veilige basis om de omgeving te verkennen en zoeken bij hen bescherming en troost. Een vertrouwde relatie ontstaat door herhaald positief contact tussen de kinderen en pedagogisch medewerkers. Dit doen de pedagogisch medewerkers door te luisteren naar de kinderen, aandacht geven, verschoon –en voedingsmomenten, praten, knuffelen, troosten, grapjes -en plezier te maken.

Binnen de groepen bestaat het ‘werk’ uit de begeleiding en verzorging, van kinderen die naar leeftijd en ontwikkelingfase zijn onderverdeeld. De kinderen raken hierdoor vertrouwd met een bekend gezicht waarbij ze bescherming en troost kunnen zoeken.

Jonge kinderen zijn vooral nog bezig de wereld om zich heen te ontdekken. Voor hen is het van belang dat er structuur wordt geboden, dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid; het kind weet wat er gaat komen. Bij Bambi is er een vast dagritme dat aangepast is aan zowel de behoefte van het kind als van de groep.

Binnen ons kinderdagverblijf is een stabiele groep pedagogisch medewerkers werkzaam, in vast dienstverband. Zo wordt er gewerkt aan continuïteit op de groepen, met vertrouwde gezichten.

De pedagogisch medewerkers gebruiken de wenperiode om optimaal vertrouwt te kunnen raken met het jonge kind, een zeer intensieve en belangrijke taak. Een wederzijds proces om aan elkaar gewend te raken. Wie is het kind, waar liggen wensen en behoeften? Wie is de pedagogisch medewerker, wat betekent die voor mij? Het jonge kind en dan met name de babydoelgroep, ondergaat een continue veranderingsproces op het gebied van o.a. slaapritme, voedingstijden en ontwikkeling (in korte tijd). Binnen enkele maanden ontwikkelt het kind zich van een hulpeloze baby, naar een beginnend dreumes, ondernemend en onderzoekend.

Het Pedagogisch Kader Kindercentra, 0-4 jaar, van Elly Singer en Loes Kleerekoper, ondersteunt bovengenoemde: ‘Een relatie is het resultaat van herhaald contact. Door langer met elkaar om te gaan, ontstaan verwachtingen. Je weet wat je aan elkaar hebt. Er ontstaat een emotionele band. Onderzoek vanuit de hechtingstheorie toont aan dat jonge kinderen zich aan hun pedagogisch medewerkers gaan hechten; ze gebruiken hen als veilige basis om de omgeving te verkennen en zoeken bij hen bescherming en troost. Een warme, vertrouwde relatie tussen pedagogisch medewerker en kind wil zeggen dat het kind weet dat er goed voor hem of haar wordt gezorgd en hij of zij wordt gerespecteerd. De pedagogisch medewerkers en kinderen kennen elkaar en zijn op elkaar betrokken. Een vertrouwde groep is het tegenovergestelde van onverschilligheid en een loszandgroep. Ook de kinderen voelen zich vertrouwd met elkaar.’

Een gedegen wenperiode is van belang voor een effectieve hechting tussen pedagogisch medewerkers en het jonge kind, bij Bambi staat het bieden van emotionele veiligheid op nummer 1!

Wennen Bij Bambi