Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Voeding

De pedagogisch medewerkers van de verticale groep gaan de komende periode nog meer aandacht besteden aan gezonde voeding en beweging met de kinderen.

Wij zijn al goed op weg met het stimulerend van gezonde voeding bv.tartex  ipv smeerworst of humus en verse smeerkaas. De broodmaaltijd is een leerzaam proces, kinderen maken keuzes en besmeren zelf het brood met beleg. Ouders zijn zeer te spreken over de wijze waarop er bewust met voeding, ontwikkeling stimulans en met de daarbij behorende tafel manieren word omgegaan.

De kinderen moesten er even aan wennen maar met het aanbieden en laten proeven van deze gezonde producten zijn ze er nu aan gewend en eten het graag. We gaan uitstapjes maken naar de groente afdeling van de supermarkt om samen te kijken wat er is en om weer nieuwe gezonde voedingsmiddelen mee te nemen en te proeven .

Veelvuldig bewegen met alle kinderen op muziek en bewegingsspelletjes doen wij zowel binnen als buiten .De peuters dansen elke week op dinsdag in de balletzaal en voor de jongste is er op de groep bewegen op muziek. We willen in het algemeen de kinderen stimuleren om zelf te ontdekken hoever ze willen en kunnen gaan  met bv. klimmen en klauteren want een kind kan zich daar door goed lichamelijke en motorisch ontwikkelen.

De ouders worden erbij betrokken door regelmatig een app te sturen van wat hun kind aan het doen is maar vooral waar het plezier aan beleeft bij kinderdagverblijf Bambi. De eerst komende ouderavond die wij organiseren,  u raad het vast, gaat over voeding en beweging.

Tot ziens bij kinderdagverblijf Bambi.

 

A

B