Verkeer

We bekijken het stoplicht. We benoemen de kleuren en wat we moeten doen als het stoplicht op rood, oranje of groen staat. Daarna maken de dreumesen zelf een stoplicht. Ze mogen zelf bedenken waar de kleuren op geplakt mogen worden. Dat kunnen ze al goed.