Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Uw kind in beeld!

Eenvoudige, toegankelijke communicatie vinden wij bij Bambi uitermate belangrijk. Ouders/verzorgers dragen tijdelijk de zorg van hun kind(eren) over aan de pedagogisch medewerkers en willen natuurlijk zo goed mogelijk op de hoogte gehouden worden over hoe het met hun kind gaat. Vanzelfsprekend is er altijd gelegenheid voor mondelinge overdracht van informatie betreffende het kind. En elke groep beschikt over zijn eigen telefoonnummer, waardoor er rechtstreeks contact kan zijn met de eigen groep van het kind.

Het nieuwste communicatie middel, waarin geïnvesteerd is bij Bambi, is het gebruik van een ‘I-phone’ op elke groep. Afgelopen maand is dit communicatiemiddel actief in gebruik genomen. Daarop zijn ‘whatsapp-groepen’ gemaakt, die bestaan uit Bambi en één of beide ouders/verzorgers van het kind. Zodoende willen we ervoor zorgen dat er een nog sterker oudercontact plaatsvindt. Hoe leuk is het niet als u spontaan een foto ontvangt van uw kind, die geniet van een zelfgesmeerde boterham? Of heerlijk ligt te slapen, terwijl u daar nou juist zo tegenop zag! Tranen met tuiten bij het afscheid nemen, maar zodra u de deur door bent vrolijk gaat spelen! Dat wilt u toch zien! Dat kan bij ons kinderdagverblijf. Vanzelfsprekend wordt hierop een gedegen beleid gevoerd, vanwege veiligheid –en privacy redenen.

Ouders/verzorgers zijn zeer enthousiast! ‘Oh wat fijn om te ZIEN dat mijn kind het naar zijn/haar zin heeft!’ Dit is de meest voorkomende reactie. Een investering die nu dus al zijn vruchten heeft afgeworpen, met reacties van tevreden ouders. Ouders krijgen letterlijk een kijkje in de wereld, waarin hun kind zich die dag bevindt, de Bambi-wereld! En zeg nou zelf….dat vindt toch eigenlijk elke ouder leuk!

Uw Kind In Beeld