Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Opendeurenbeleid

Gedurende de zomermaanden hanteren wij het zo geheten “opendeurenbeleid”. Hierdoor verblijven of nemen kinderen deel aan activiteiten op de andere leeftijdsgroep. We houden rekening met leeftijd, ontwikkeling en interesse van het kind. Als ouder brengt en haalt uw kind op de gebruikelijke wijze in zijn “stamgroep”. Vaste pedagogisch medewerkers van de groep zal de op vakantie zijnde collega’s vervangen en het betreffende kind uitnodigen mee te gaan.

Tijdens de maanden juni, juli en augustus worden groepen met een laag kindaantal samengevoegd. Daarbij wordt rekening gehouden met wettelijk vastgestelde pedagogisch medewerker kindratio verhoudingen. Leeftijden worden tijdens de haal- en breng tijden opgesplitst in twee groepen 0-2 jaar en 2-4 jaar. Om groepsstabiliteit en kwaliteit te behouden nemen zoveel mogelijk, vaste collega’s waar op de overige groepen. Tevens zullen daar waar nodig flexwerkers worden ingezet. Mocht u vragen hebben kunt u hierover de leidinggevende benaderen.