Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Muziek maken

Lizz Groot vraagt; “mogen we muziek maken?” “Natuurlijk!” De PM’er pakt de muziekinstrumenten en deelt ze uit. We zingen samen “olifantje in het bos” en “op een klein stationnetje”. Er wordt volop muziek gemaakt en gezongen. We hernoemen samen de instrumenten. Het woord xylofoon is een interessant woord en best nog moeilijk. Onderling wordt er geruild van muziekinstrumenten en de kinderen vertellen welk instrument ze graag willen.
We spelen zachtjes, stukje harder en heel hard. Bij zachtjes zie je de spanning op hun gezichtjes en bij heel hard worden de ogen groter en lachen ze uitgebreid. Sommige kinderen vinden het teveel herrie en moeten bijna huilen. Dat is niet erg want even later doen we weer zacht.  Samen muziek maken en zingen is een heerlijke bezigheid bij Bambi.

A

B