Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Gefeliciteerd boekstart coördinatoren

Vind je de taalontwikkeling van je kindje ook zo belangrijk? Bij KDV Bambi vinden wij het zeer belangrijk de taalontwikkeling zo optimaal mogelijk te stimuleren/bevorderen. Dat vraagt om de juiste input en inzet van de medewerkers, om een zo gevarieerd en educatief mogelijk programma aan te kunnen bieden.

Twee enthousiaste medewerkers hebben een intensief traject gevolgd om als voorlees coördinator aan de slag te gaan, via BoekStart bij de bibliotheek Waterland, zij ondersteunen het team bij alle taken die komen kijken bij het effectief stimuleren van de taalontwikkeling van het jonge kind. Dit begint bij een stuk beleidsvorming, het leesplan.

Met een voorleescoördinator op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool is het (voor)leesbeleid goed geborgd. De kinderopvang heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van de literaire competentie en leesmotivatie bij kinderen van nul tot vier jaar. Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen in de kinderopvang is dan ook van grote betekenis. Een voorleescoördinator zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling. Onderzoek wijst uit dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. De voorleescoördinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname aan leesactiviteiten en -projecten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers.

KDV Bambi maakt taal tot een feestje? Komt jullie kindje dit ook ervaren? Neem vrijblijvend contact op, een rondleiding is altijd mogelijk!

foto