Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

CITO Normeringsonderzoek Bambi

Cito werkt momenteel aan de ontwikkeling van de observatielijst peuters motoriek. Een instrument waarbij de motorische ontwikkeling van kinderen kan worden gemeten. Vooral voor kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling is het belangrijk dat wij als pedagogische medewerkers plezierige bewegingssituaties creëren. Via een scoreformulier van de CITO hebben wij als professioneel ervaren team van Bambi gekeken naar de fijne en grove motoriek van onze oudste peuters van 2 tot 4 jaar. Wat kan het kind al? Als je het zo gaat bekijken.. verbazingwekkend veel! We zien en kijken elke dag naar de ontwikkelingen van het kind, maar nu uitgebreider. Een paar voorbeelden; Over een balk van bouwstenen lopen, kijken hoe goed ze evenwicht kunnen bewaren. ‘’Wiebel wiebel, ojee een stapje ernaast! Zo was te zien dat de oudsten probeerden er overheen te rennen en de jongste heel voorzichtig stapje voor stapje zetten. Dat is nog best moeilijk zo, maar plezier hadden ze in ieder geval!

Eigen jas en schoenen pakken en zelf aantrekken is voor een leeftijd van 2 tot 4 jarige knap lastig, het ene kind begint daar vroeger mee dan het andere kind. Zo trekt Lynn ( 37 mnd )   zelf haar jas en schoenen aan. Kijk hoe snel ze in hun ontwikkeling gaan, verbazingwekkend snel! Wat ons verbaasde tijdens de CITO was dat de meeste kinderen moeite hadden om papier in stukjes te scheuren (zonder beginnetje te maken). Hoe eenvoudig het ook voor ons lijkt, hoe moeilijk het voor hen is. Zo zie je maar dat het deelnemen aan het normeringsonderzoek, waaraan belangrijke ontwikkelingskenmerken gemeten kunnen worden waardevol is. Deze Cito-toets laat zien, waar wij als PM’ers nog extra stimulans kunnen bieden. Zo spelen wij dagelijks in op nieuwe ontwikkelingen, waarbij het creëren van een ervaringsrijke omgeving van groot belang is.

Blokjes 1

Blokjes 2

Blokjes 3

Blokjes 4