Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Aaron

Yes, en een big smile zien we op het gezicht van Aaron wanneer Bambi in zijn gezichtsveld verschijnt. Aaron kijkt niet op of om als we weggaan. Prima toch denkt hij. Ik mag hier van alles en ik heb hier heel veel speelkameraadjes.  De pedagogisch medewerkers leren Aaron zich beter ontwikkelen en om te gaan met andere kinderen. Dit geeft ons als ouders een goed gevoel.  Een kind moet zich veilig en vertrouwd voelen op een kinderdagverblijf.  En kinderdagverblijf Bambi geeft dit gevoel aan Aaron en aan ons als ouders.

Frans en Lianne Douma

Aaron