Personeel

Personeel
Onze pedagogisch medewerkers zijn de spil in de uitvoering van het pedagogisch beleid. Zij zorgen dat de kinderen zich veilig voelen, en ze ondersteunen de kinderen bij het spelen en ontwikkelen. Bij Bambi zijn elke dag 2 vaste pedagogisch medewerkers op de babygroep, dreumes peuter en nopgroep aanwezig. Ook lopen soms stagiaires mee, die altijd boventallig zijn.

De pedagogisch medewerkers hebben minimaal een MBO-opleiding en beschikken daarnaast allemaal over een certificaat  Bedrijfshulpverlening (BHV, brandpreventie, ontruiming, EHBO voor volwassenen). Per 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht om hun werknemers op te leiden tot eerste hulpverleners. Alle pedagogisch medewerkers  van Bambi zijn opgeleid tot eerste hulpverleners met de richtlijnen en certificaten die daarvoor geëist worden. Nieuw personeel wordt binnen een half jaar getraind. Er wordt altijd gezorgd dat er genoeg opgeleiden Bhv’ers en EHBO’ers zijn op een dag. Ten aanzien van pedagogiek, veiligheid en hygiëne worden hoge eisen gesteld.

De pedagogisch medewerkers worden jaarlijks bijgeschoold om zo de kwaliteit hoog  te houden. Zo volgen de pedagogisch medewerkers permanente educatie programma. ( PEPP. PRO)  PEPP PRO voorziet in onafhankelijke kennistoetsen als aanvulling op interne opleidingen, trainingen en coaching in het kader van permanente educatie. Hierbij is de actuele vakkennis ingedeeld in vier hoofdthema’s:

 • Kind Kennis
 • Opvoeding en ontwikkeling
 • Vitaliteit
 • De vakbekwame professional

Toegesplits op vier leeftijdscategorieën

 • Baby 0-2 jaar
 • Peuter 2- 4 jaar
 • Jongste BSO 4-8 jaar
 • Oudste BSO 8-12 Jaar.

Naast EHBO, BHV en PEPP Pro krijgen de Pedagogisch medewerkers in 2018 in volgende scholingen aangeboden:

 • Tink taal en interactietraining
 • Gordon training
 • 3F taaltoets Training
 • VVE training

Werken bij Kinderdagverblijf Bambi (Vacatures)

Wij zijn momenteel voor kinder- en peuteropvang op zoek naar invalmedewerkers met pedagogische achtergrond. Solliciteren kan door te mailen naar leidinggevende@cbwedamvolendam.nl

Stage lopen bij Kinderdagverblijf Bambi

Stagiaires zijn de pedagogisch medewerkers van de toekomst. Kinderdagverblijf Bambi wil graag helpen bij de ontwikkeling van stagiaires. Soliciteer nu via: leidinggevende@cbwedamvolendam.nl.

Personeel