Verticale groep (CAS)

Onderdeel van Onze groepen

CAS
De dreumesgroep CAS biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 18 maanden tot 30 maanden. Op deze groep worden maximaal 12 dreumesen opgevangen, door 2 pedagogisch medewerkers.