Samengestelde groep (NOP)

Onderdeel van Onze groepen

NOP
Op de NOP groep wordt samengestelde opvang geboden, de leeftijd kan dan uiteen lopen van 2 maanden tot 4 jaar. De samenstelling is afhankelijk van leeftijdsopbouw van de groep en de verhouding pedagogisch medewerker-kindratio.