Babygroep (PIEN)

Onderdeel van Onze groepen

PIEN
In de babygroep PIEN worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 8 weken tot 18 maanden. Op de groep worden maximaal 9 baby’s opgevangen, door 2 pedagogisch medewerkers.