De groepen van Bambi

Bambi is een Kinderdagverblijf in Volendam dat opvang biedt aan maximaal 37 kinderen per dag van nul tot vier jaar, verdeeld over drie stamgroepen: een babygroep (2 tot 18 maanden), een dreumesgroep (18 tot 30 maanden) en een peutergroep (30 tot 48 maanden). Tevens beschikt ons kinderdagverblijf over een zogenoemde samengestelde groep, op bepaalde dagen kan deze groep ingezet worden als de verhouding beroepskracht/kindratio* laag is, de leeftijdgroep varieert van 2 maanden tot 4 jaar. En heeft daardoor een sterk verticaal karakter (gevarieerde leeftijdsgroep).

De 3 stamgroepen worden ook wel horizontale groepen genoemd. Dat wil zeggen dat er kinderen van dezelfde leeftijdcategorie in de groep zitten. Kinderen van dezelfde leeftijd kunnen met vriendjes op gelijkwaardig ontwikkelingsniveau spelen.

 

PIEN
In de babygroep PIEN worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 8 weken tot 12 á 15 maanden. Op de groep worden maximaal 9 baby’s opgevangen, door 2 pedagogisch medewerkers.

_

CAS
De dreumesgroep CAS biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 12 á 15 maanden tot 30 maanden. Op deze groep worden maximaal 12 dreumesen opgevangen, door 2 á 3 pedagogisch medewerkers.

_

NOP
Op de NOP groep wordt samengestelde opvang geboden, de leeftijd kan dan uiteen lopen van 2 maanden tot 4 jaar. De samenstelling is afhankelijk van leeftijdsopbouw van de groep en de verhouding pedagogisch medewerker-kindratio.

_

ED
In de peutergroep ED worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 30 maanden tot 48 maanden (2,5 tot 4 jarigen). Op de peutergroep blijven ze dus totdat ze naar de basisschool gaan. Instroomdata van de SKOV worden hierbij gehanteerd. De peutergroep heeft maximaal 16 kinderen op de groep, met 2 pedagogisch medewerkers.